Asiakastyytyväisyyskysely

Perustiedot

Nimi *

Tehtävänimike

Yritys *


Yleisarvosana

Millaisen kokonaisarvosanan annatte Andersille asteikolla 1-10?

Avoimet kommentit


Kulunut kausi

Kerro omin sanoin, kuinka yhteistyö Andersin kanssa on mielestäsi sujunut kuluneella kaudella?


Nykytila

Mitä seuraavista hyödynnetään yrityksenne tämänhetkisessä järjestelmä- tai palveluarkkitehtuurissa?

Entä mitä haluaisitte hyödyntää tulevaisuudessa?

Mitä seuraavista haluaisitte hyödyntää jatkossa yrityksenne järjestelmä- tai palveluarkkitehtuurissa?

Onko käytössänne pilvipalvelualustoja?

Avoimet kommentit


Tulevaisuudensuunnitelmat

Kuinka tärkeitä seuraavat osa-alueet ovat yrityksenne tulevaisuudensuunnitelmien kannalta ? (5 = erittäin tärkeä, 1 = ei lainkaan tärkeä)

12345
Uudet palvelut
Prosessien automatisointi
Tietoturva
Toiminnanohjaus
Mikropalveluarkkitehtuuri

Avoimet kommentit


Toimintatavat ja yhteistyö

Kuinka hyvin olemme onnistuneet seuraavilla osa-alueilla? (5 = erittäin hyvin, 1 = kaipaa kehittämistä)

12345
Toimintatavat
Kommunikaatio
Läpinäkyvyys
Raportointi
Asiakaspalvelu
Asiantuntijuus
Projektinhallinta
Laatu

Onko teillä kehitysehdotuksia yhteistyön kehittämiseen liittyen?

Kuinka todennäköisesti suosittelisit yhteistyötä Andersin kanssa? (10 = suosittelisin varmasti, 0 = en suosittelisi)